دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF

۳- تکیه بر همهمه (noise) به جای پیام (signal): شبه علم بر یافته های اتفاقی که در اندازه گیری های علمی وجود دارند (و بهترین نمودار آن ها در پزشکی، اثر دارونما است) تکیه می کنند و با ترفندهای آماری سعی می کنند که به جای پیام، همهمه را عمده کنند و به تنیجه گیری های غیرمنطقی برسند. اما چندین مرور علمی و سامانمند که توسط موسسات و مجلات علمی طراز اول جهان پزشکی انجام شده اند، همه نشان داده اند که آن مطالعات یا از نظر روش شناسی مغشوش بوده اند و یا با تکیه به همهمه به جای پیام سعی کرده اند که موارد اتفاقی و تصادفی را به جای نتایج سامانمند به مخاطب تحویل دهند. یافته های علمی ایشان در واقع مبتنی بر تغییرات تصادفی و یافته های مرزی اتفاقی در مطالعات است. در پاکسازی با برداشتن انرژی بیمار از چاکرا یا عضو مبتلا به بیماری روند درمان را تسریع می کنیم.

کریستال ها ممکن است مستقیماً بر روند یک بیماری تأثیر نگذارند، اما ممکن است احساس و کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشند. در نظر داشته باشید که صرف خرید سنگهای درمانی، نمیتواند اثربخشی آنها را تضمین کرده و لازم خواهد بود تا از این سنگهای انرژیبخش و شفابخش به درستی استفاده شود. مگنیفاید هلینگ روش درمانی است که ارتباطی تنگاتنگ بین ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه برقرار می کند و سعی می کند تا با استفاده از ضمیر خودآگاه عدم تعادل ها رادر ضمیر ناخوداگاه و میدان انرژی تحت تاثیر قرار داده و از بین ببرد. ایجاد تعادل بین قطب های مثبت و منفی انرژی مغناطیسی در بدن در این سیستم درمانی عامل اصلی که با عناوین نیروی حیات، پرانا، انرژی کیهانی انرژی زیست و… نیکسون در سال 1972، برای درمان بیماریاش به چین سفر کرد، مورد توجه کشورهای غرب و اروپایی قرار نگرفته بود و پس از آن، این روش درمانی به طور گستردهای رواج یافت. پزشکان معمولا داروهای ضد افسردگی و ضد روان پریشی را برای این شرایط تجویز می کنند. به طور کلی هرچه فرد مراجعه کننده جوانتر بوده و هرچه زودتر برای درمان مراجعه کند و داروهای شیمیایی کمتری مصرف کرده باشد ، نتیجه بهتری حاصل خواهد شد .

۷- طرح کردن قوانین تازه برای طبیعت: اصحاب شبه علم برای آن که یافته ها و مشاهدات ادعایی خود را توجیه کنند، “قوانین” تازه و بدیعی را برای طبیعت پیشنهاد می کنند. پروتون ها ذرات زیر اتمی با بار مثبت هستند که می توانند برای متوقف کردن و تحویل اشعه به طور مستقیم در تومور دستکاری و کنترل شوند و از دیواره خارجی تومور خارج نشوند. او همچنین پس از فرو کردن سوزنها در بدن و پس از انجام درمان نیز ضربان قلب و نبض را بررسی میکند. ۴- در سال ۲۰۰۶ نیز متاآنالیز دیگری پته ی تاثیر ادعایی هومیوپاتی بر سرطان را بر آب انداخت. آکا ایران: آیا تا به حال مطالعات آزمایشگاهی مستقل علمی تاثیر داروهای هومیوپاتی در درمان بیماری ها را نشان داده اند؟ مطالعات علمی تاثیر داروهای هومیوپاتی را نشان داده اند. سامانه ایمنی بدن در دوره جنینی با یاری و هدایت غده تیموس یاخته های T (T cells) شناسنامه پیدا می کنند، بنابراین، هر یاخته نا آشنایی که وارد بدن شود بیدرنگ بیگانه شناخته شده و یاخته های آشنا در برابر آن واکنش نشان می دهند .غذای ناسالم، اندیشه ناسالم، داروهای شیمیایی، مواد اعتیاد آور، شرایط زیست محیطی ناسالم، شرایط اجتماعی و خانوادگی تنش زا و غیره سامانه ایمنی بدن را ناتوان می سازد و به عوامل بیماری زا فرصت می دهند که از این ناتوانی استفاده کرده و به بدن حمله کنند .

گروه اول افرادی هستند که به گونه ای از بیماری صرع مبتلا هستند و به داروهای ضد تشنج نیاز دارند. یکی از بهترین و دقیق ترین تحلیل های این حوزه؛ استدلال ها و توضیحات آقای دکتر کیارش آرامش متخصص پزشکی اجتماعی و دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی بوده که تمامی زوایای پیدا و پنهان خطرات شبه علم و خرافات در پزشکی را موشکافانه بررسی کرده و تقریبا حرف ناگفته ای در این خصوص باقی نگذاشته اند. اما اگر منظورتان این است که هومیوپاتی شاخه ای علمی و معتبر از پزشکی است یا نه؟ ضمن تشکر از شما، باید در جواب این سوال عرض کنم که اگر مراد و منظور شما این است که آیا روشی به نام طب هومیوپاتی وجود خارجی دارد یا نه؟ آکا ایران: آیا ما اصولا روشی به نام طب یا پزشکی هومیوپاتی داریم؟ شهود پزشکی می توانند عدم تعادل انرژی را در بدن ما حس کنند. شما هر وقت در نقد هومیوپاتی یا انرژی درمانی یا سنگ درمانی یا … اما این ها هیچ وقت به یک تجربه علمی خوب طراحی شده تن در نمی دهند و اگر تن بدهند، سربلند بیرون نخواهند آمد.

دیدگاهتان را بنویسید